Minigruppen - Piraterne

Piraternes dagsrytme i Havnely

Piraterne spiser formiddags mad kl. 9.00. Børnene har deres faste pladser ved bordene.
Mange af børnene har tavler, så de her kan følge med i, hvad der skal ske i løbet af dagen.
Rytmen hos piraterne er meget fast, og der står på tavlen hver dag hvad børnene skal, og hvilke voksne der er på arbejde.

Kl. 11.30 spises der frokost og kl. 14.00 serveres der eftermiddags mad.

Vi planlægger pædagogikken i piraterne ud fra det enkelte barn, så det har en struktureret hverdag der er tilpasset barnet.

Dit barns dag

 • Dagrytme

  Piraterne har åbnet fra kl.: 7:00 -16:00.

  Hvis barnet kommer før eller går senere, så skal det afleveres / hentes i børnehaven.

  Fra kl.: 7 - 9: I det tidsrum kommer børnene og personalet hjælper dem i gang med dagen ud fra den enkeltes behov.

  Kl.: 9:00 - 9:30. Spiser de formiddagsmad. Børnene sidder fordelt i små grupper 2-3 børn med en voksen.

  Kl.: 9:30-11:30 er børnene fordelt på forskellige aktiviteter. Det kan være motorik, musik, tur, aktivitet på stuen o.a.

  Kl.: 11:30 - 12: Spiser de frokost. Børnene sidder fordelt i små grupper 2-3 børn med en voksen.

  Kl.: 12 - 14: I dette tidsrum er Piraterne på legepladsen sammen med resten af børnehaven. Der er også nogle af Piraterne som hviler sig eller har en planlagt pause.

  Kl.: 14 -14:20: Spiser de eftermiddagsmad.

  Kl.: 14:20 - 16: Leg og aktivitet på stuen.

 • Pædagogik

  I piraterne arbejdes der specialpædagogisk - samtidig tages der udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov.

  Piraterne arbejder meget struktureret med piktogrammer for at overskueliggøre dagens aktiviteter, gøremål og overgange for børnene.

 • Samtaler

  I piraterne afholdes der hver ½ år statussamtaler - hvor pædagogen forud for mødet har udarbejdet en DPU - Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse. Denne tages der udgangspunkt i ved samtalen. Til samtalen deltager ofte flere andre relevante fagpersoner fra TCBU - det kunne være; pædagogisk rådgiver, psykologisk rådgiver, tale- høre konsulent og lign.

 • Garderobe og Tøj

  Det er vigtigt at barnet har skiftetøj på deres rum og tøj og fodtøj med efter vejret.!!

  For at hjælpe jeres barn og personalet er det vigtigt at der er navn i både tøj og sko.

  Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe disse. Personalet gør jer  opmærksom på når der mangler bleer.

 • Søvn

  Hvis jeres barn har behov for lur i løbet af dagen, er det selvfølgeligt muligt. 

 • Sygdom og ferie

  Sygdom: Når jeres barn er sygt kan vi desværre ikke passe det, da barnet har brug for yderligere ro og ekstra omsorg fra de omsorgspersoner som står barnet nærmest. Bliver jeres barn syg mens det er i børnehave - vil vi kontakte jer forældre, for at I skal afhente jeres barn.

  Vi følger altid sundhedsstyrelsens anvisninger ved sygdom, smitterisiko og tilbagevenden i institutionen.

  At give medicin bør så vidt muligt altid foregå i hjemmet. Ved kroniske sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin mens jeres barn er i institution - snak med personalet om at få en medicinseddel - som I forældre skal udfylde.

  Ferie: Vi har nogle dage i løbet af året, hvor Havnely er lukket, men hvor der er åbent for sam-pasning i andre institutioner. Havnely er lukket på følgende tidspunkter:

  - de 3 dage op til påske

  - fredag efter Kristi himmelfart

  - mellem jul og nytår

  - uge 29 & 30.

 • Hente og bringe

  Husk at sige godmorgen til en voksen, når I kommer med barnet. Og sige farvel til en voksen, når I henter jeres barn.