Børnehaven

Børnehavens dagsrytme i Havnely

Dit barns dag

 • Dagrytme

  Grupper

  Vi arbejder på at blive en funktionsopdelt børnehave med elementer af gruppeopdeling.
  Børnene er delt op i 2 grupper, Sørøver og Matroser.

  Sørøverne har base på 1. sal i Havnely.

  Sørøverne er delt op i nogle farve hold (Rød, Gul og Grøn) – denne hold opdeling bruger vi primært når vi skal spise, så børnene ved hvilket rum de skal sidde i og sammen med hvem.

  Matroserne er basisgruppe for vores førskolebørn. Barnet hører til den gruppe det sidste år, det går i børnehave.

  Derudover laver vi aktiviteter på kryds og tværs – det betyder at børnene vil opleve flere muligheder for at indgå i forskellige børnefællesskaber og har mulighed for at være sammen med vennerne på tværs i huset.

  Aktiviteter

  De voksne vil lave aktiviteter med forskelligt indhold, men også med både små og store grupper af børn.
  Vi laver ugeplaner hvor vi har fordelt voksne og børn på inde/ ude- aktiviteter, turdage og læringsrum. Samtidig har vi som regel et overordnet tema (f.eks. Naturen) som alle aktiviteter så relaterer til.

  I børnehaven vægter vi, at hverdagen er præget af forudsigelighed. Vi mener, at denne forudsigelighed giver børnene tryghed og giver dem ressourcer til at være nysgerrige og udvikle sig i deres omgivelser.

  Kort beskrivelse af vores struktur:

  Kl. 6.30- Åbner børnehaven og der serveres morgenmad indtil kl.: 7:00.

  Kl.7.00-9.00 Leg på tværs

  Kl. 9.00 Samles hver spisehold i det rum hvor de spiser. Alle børn har faste pladser. Vi råber børnene op, derefter benytter vi os af tavle til at visualisere dagen i dag; dag, dato, måned, år, årstid og vejret. Derefter præsenteres formiddagsmaden af et barn. Vi spiser og vægter dialogen ved bordet.

  Efter at have spist informeres børnene om hvad de skal lave om formiddagen. Vi understøtter det vi fortæller, ved at visualisere det på vores tavler.

  Kl. 9.30 Aktiviteter på tværs

  Kl. 11.30 Sætter vi os til bordet, hvor et barn stiller sig op og præsentere maden. Vi øser alle op på vores tallerken. Vi synger værsgo sang. Derefter stiller vi vores visuelle ure på 5 min, hvor der skal være ro. Når uret bipper må vi snakke sammen igen. Vi vægter dialogen med hinanden, selvstændighed i at smøre og skære sin mad og at hjælpe hinanden ved at sende maden rundt.

  Efter frokost går vi på legepladsen. De mindste har også mulighed for en middagslur.

  Kl. 14.00 Hver spisehold spiser eftermiddags mad. Maden præsenteres af et barn.

  Efter 14.30 Leg på tværs af hold
  Her har vi 5-6 aktiviteter, som det enkelte barn kan vælge imellem. Dette gøres igen på vores tavle, hvor vi har billeder af de aktiviteter de kan vælge. Når legen starter, sætter vi det visuelle ur på 20 min., som betyder at børnene skal blive i den valgte aktivitet i 20 min.

  Kl: 15 - 17. Leger børnene rundt i hele børnehaven,  sidder fordybet i et spil, en bog eller tegner.

  Kl.: 16:10 ca. tilbydes de børn, som er i børnehaven lidt brød og vand. 

  Efterhånden som der bliver færre børn/ voksne samles vi og slutter dagen sammen.

  I AULA vil i kunne få informationer om aktiviteter og ture

  Børnene skal helst være her senest kl. 9.00, så de er med til at starte dagen.

 • Pædagogik

  Vi vægter vores struktur meget højt, da vi mener at rammerne er utrolige vigtige for børns mulighed for at udvikle sig. Når børnene har denne forudsigelighed kan de bruge deres ressourcer på at danne sociale relationer, være nysgerrige på deres verden og udforske den. Det giver også de voksne mulighed for at være til stede ved børnene og være spontane sammen med børnene, da vi mener at strukturen frigiver ressourcer både hos børn og voksne.

  Vi har valgt at bruge det visuelle ur i vores pædagogik, da vi mener, at det er vores ansvar at skabe de optimale rammer for at børnene udvikler evnen til fordybelse. Vores ur bruger vi kun i den første aktivitet om eftermiddagen, da vi oplever, at det gør at børnene er kommet godt i gang med deres leg og tager denne ro og fordybelse med sig videre i den næste leg.

  Tanken bag at sætte uret de første 5 min. af vores frokost er, at det giver børnene mulighed for ro og skal ikke forholde sig til andet end at komme godt i gang med at spise. Vi oplever at disse stille 5 minutter smitter af på resten af måltidet. Vi ser det som vores ansvar at give børnene mulighed for denne ro og mulighed for at koncentrere sig om at komme i gang med at spise deres hovedmåltid i børnehaven.

  Vi bruger tavler i hverdagen til at visualisere ved hjælp af tegninger og billeder. Dette gør vi fordi børnene har brug for visuelle støtte til at forstå sproget. Det giver børnene mulighed for at udvikle sproget ved at dette understøttes af billeder. Vi oplever også at børnenes evne til at koncentrere sig forbedres, når sproget understøttes at billeder og tegninger.

  Se også " pædagogisk læreplan for Havnely 2022 version 2.0" 

 • Samtaler

  I Havnely tilbyder vi samtale efter ca. 3-5 mdr. i børnehaven. Det vil være en af pædagogen fra stuen som vil afholde mødet sammen med jer forældre. Til dette møde er barnet ikke med, men kan selvfølgelig være i børnehaven i mens.

  Ligeledes tilbydes der samtale når jeres barn er på vej mod skole.

  Derudover afholder vi samtaler ved behov.

 • Garderoben og Tøj

  Det er vigtigt at barnet har skiftetøj på deres rum og tøj og fodtøj med efter vejret.!!

  For at hjælpe jeres barn og personalet er det vigtigt at der er navn i både tøj og sko.

  Hvis jeres barn bruger ble, skal I selv medbringe disse. Personalet gør jer  opmærksom på når der mangler bleer.

 • Søvn

  I børnehaven er der mulighed for en lur til de børn der har behov for dette. Børnene vil blive puttet efter frokost, typisk omkring kl 12, og børnene vækkes igen kl 13:30 hvis de endnu ikke er vågnet af deres lur. I børnehaven har vi madrasser og soveposer som børnene sover på og i.

 • Sygdom og Ferier

  Sygdom: Når jeres barn er sygt kan vi desværre ikke passe det, da barnet har brug for yderligere ro og ekstra omsorg fra de omsorgspersoner som står barnet aller nærmest. Bliver jeres barn syg mens det er i vuggestue - vil vi kontakte jer forældre, for at I skal afhente jeres barn.

  Vi følger altid sundhedsstyrelsens anvisninger ved sygdom, smitterisiko og tilbagevenden i institutionen.

  Medicin givning bør så vidt muligt altid foregå i hjemmet. Ved kroniske sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin mens jeres barn er i institution - snak med personalet om at få en medicinseddel - som I forældre skal udfylde.

  Ferie: Vi har nogle dage i løbet af året, hvor Havnely er lukket, men hvor der er åbent for sam-pasning i andre institutioner. Havnely er lukket på følgende tidspunkter:

  - de 3 dage op til påske

  - fredag efter Kristi himmelfart

  - mellem jul og nytår

  - uge 29 & 30.

 • Hente og bringe

  Under Corona's mange restriktioner fandt vi ud af, hvor meget det gav børnene at forældre ikke færdes på stuen om morgenen, både for jeres barn der skal afleveres, men også for de børn der allerede er blevet afleveret. Det giver meget mere ro for børnene og nemmere afleveringer. Derfor vil aflevering foregå i døren til stuen. Kig ind eller bank på så kommer vi til jer. 

  Til gengæld er I meget velkomne på stuerne, når I henter jeres barn senere på dagen. Har du tid så sæt dig og oplev, hvad der foregår. 

  Husk at sige godmorgen til en voksen, når I kommer med barnet. Og sige farvel til en voksen, når I henter jeres barn.