Barnets dag i Havnely

Her kan du læse noget om de forskellige dagsrytmer i Havnely. Herunder er det vuggestuens dagsrytme. I højre side kan du trykke på henholdsvis børnehave og minigruppe og se deres dagsrytmer.

Vuggestuen

 • Dagsrytmen

  Opdeling

  Børnene er delt op i grupper, som er Blåmuslinger, Kammuslinger og Hjertemuslinger.

  Kl. 6.30-7.00 Serveres der morgenmad i vuggestuen.

  Kl. 7.00-8:45 Leger børnene på grupperummene (alle rum åbner ved 8 tiden).

  KL. 8:45 Har vi samling i de 3 grupper, vi synger sange, læser bøger eller laver bevægelseslege. Som udgangspunkt for samlingen har vi en lille kuffert med konkreter, så sangen, historien eller bevægelserne visualiseres.

  Efter samling sidder børnene (alle dem der kan gå) i kø på badeværelset for at få vasket hænder, de træner faktisk allerede i at vente på tur.

  Kl. 9.00 Vi spiser formiddagsmad i grupperne.

  Børnene har faste pladser og billeder på deres stole, så de lærer hurtigt, hvor de skal sidde. Børnene bliver råbt op og deres billede bliver vist, på tavlen visualiseres hvad barnet skal om formiddagen. Børnenes ansigter liver helt op, når de ser sig selv eller en af deres venner og navne på de andre børn læres hurtigere.

  Fra ca. 9.15 – 10.45 Deler vi alle børn op i mindre grupper, børnene fordeles i forskellige læringsrum.
  De voksne, der er på stuen, har lagt program for formiddagen. Aktiviteten startes og afsluttes altid ens, så barnet er forberedt på hvad der skal ske og hvornår det er slut. Eksempler på hvad der kan foregå: En gruppe går på legepladsen. En gruppe går på tur. En gruppe leger inde med guidning fra en voksen. En gruppe samles og får historie, synger eller laver motorik.

  For de mindste børn er fokus, at de leger, spiser og bliver lagt ud og sove.

  Vi tager altid få børn med ud i garderoben samtidig, for at have ro og tid til at lære at tage tøj på. Det er faktisk en lærende aktivitet i sig selv.

  Fra ca 10:45 – 11:45 Spiser vi frokost.
  Alle grupper synger madsang inden der spises.

  Kl. 14.00 Eftermiddagsmad

  Om eftermiddagen bestræber vi os på at fremme børnenes læring i børnefællesskaber, at gribe deres egne initiativer i forhold til det der optager dem og sætte ord på deres handlinger. De voksne kommer med yderligere ideer og inspiration til videre udvikling af legen.

  Kl. 16:00 - 17:00: Samles vi ved Kammuslingerne hvor vi lukker vuggestuen.

 • Pædagogik

  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, men støtter blidt op, ”skubber på”, hjælper med at sætte ord på, med at komme videre og flytte grænser.

  Over hele dagen arbejder vi med gentagelser, genkendelighed og daglige rutiner, så børnene kan genkende og overskue deres hverdag, det giver dem tryghed og plads til at bidrage.

  Ved de mindste vuggestue børn følger vi deres dagsrytme. Så de spiser og sover, når de har behov for det.

  Vi har meget fokus på børnenes sproglige udvikling. I alle 3 vuggestuegrupper arbejder vi med " Babblarna". Materialet består af 6 små figurer, nogle bøger og puslespil, disse effekter understøtter børnenes tidlige sprogdannelse. 

  Se også " Pædagogisk læreplan for Havnely 2022".

   

   

 • Samtaler

  I Havnely tilbyder vi samtaler efter ca. 3-5 mdr. i vuggestuen. Det vil være en af pædagogerne fra stuen som vil afholde mødet sammen med jer som forældre. Til dette møde er barnet ikke med, men kan selvfølgelig være i vuggestuen i mens.

  Vi bestræber os på at vi hvert ½ år udarbejder en sprogtrappe i hjernen og hjertet - som vi også vil være i dialog med jer om. En sprogtrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at understøtte vores arbejde med børns tidlige sprogudvikling ved systematisk at følge det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen.

  Derudover afholder der samtaler ved behov.

  Der vil altid være en samtale når de børn er på vej i børnehave - her vil den pædagog der skal tage imod jeres barn i børnehaven også deltage.

   

 • Garderobe og Tøj

  Vi opfordrer til at børnenes skiftetøjskasser indeholder 2 hele sæt tøj og evt. ekstra sut og savle hagesmække.

  En god tommelfinger regel; når I får noget beskidt tj med hjem, så tag noget tilsvarende med dagen efter. Hjælp også gerne jeres børn med at holde orden i garderoben, så det er overskueligt for dem og os. I må også gerne tage alt overtøj med hjem fra jeres barns garderobe hver fredag - samt løbende tjekke jeres barns skiftetøjs kasse.

  For at hjælpe jeres barn og personalet er det vigtigt at der er navn i både tøj og sko.

 • Søvn

  Link til politik

  Vi vækker generelt ikke børnene, da de skal have lov til at vågne af sig selv. det lille barn får rigtig mange sanseindtryk og oplevelser, der skal ligges på plads på de rigtige hylder i hjernen og har derfor ekstra behov for søvn. Vi lægger vægt på at skabe tryghed og have tid og ro i forbindelse med børnenes søvn. Vi respekterer børnenes vaner med sutter, sovedyr, tryghedsgenstande mm.

 • Sygdom og ferie

  Sygdom: Når jeres barn er sygt kan vi desværre ikke passe det, da barnet har brug for yderligere ro og ekstra omsorg fra de omsorgspersoner som står barnet aller nærmest. Bliver jeres barn syg mens det er i vuggestue - vil vi kontakte jer forældre, for at I skal afhente jeres barn.

  Vi følger altid sundhedsstyrelsens anvisninger ved sygdom, smitterisiko og tilbagevenden i institutionen.

  Medicin givning bør så vidt muligt altid foregå i hjemmet. Ved kroniske sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin mens jeres barn er i institution - snak med personalet om at få en medicinseddel - som I forældre skal udfylde.

  Ferie: Vi har nogle dage i løbet af året, hvor Havnely er lukket, men hvor der er åbent for sam-pasning i andre institutioner. Havnely er lukket på følgende tidspunkter:

  - de 3 dage op til påske

  - fredag efter Kristi himmelfart

  - mellem jul og nytår

  uge 29 & 30.

 • Hente og bringe

  Under Corona's mange restriktioner fandt vi ud af, hvor meget det gav børnene at forældre ikke færdes på stuen om morgenen, både for jeres barn der skal afleveres, men også for de børn der allerede er blevet afleveret. Det giver meget mere ro for børnene og nemmere afleveringer. Derfor vil aflevering foregå i døren til stuen. Kig ind eller bank på så kommer vi til jer. 

  Til gengæld er I meget velkomne på stuerne, når I henter jeres barn senere på dagen. Har du tid så sæt dig og oplev, hvad der foregår. 

  Der vil ikke altid være megen tid til samtale ved aflevering og afhentning, men det er altid muligt at få aftalt at blive ringet op i løbet af dagen, eller at vi sammen skal finde et tidspunkt og holde en møde.

  Husk at sige godmorgen til en voksen, når I kommer med barnet. Og sige farvel til en voksen, når I henter jeres barn.