Forældresamarbejdet

I Havnely lægger vi vægt på et forældresamarbejde der er præget af åbenhed og tillid, hvilket indebære at vi siger tingene til hinanden.

I Havnely ser vi forældresamarbejdet som værende altafgørende for barnets trivsel og udvikling.

Vi vægter højt at skabe sammenhæng mellem barnets to verdener: hjemmet og institutionen.
Vi arbejder ud fra en forståelse af, at familiens levede liv har betydning for den måde, vi møder familien og det enkelte barn på.
I den daglige åbne dialog skaber vi gode trygge relationer til forældrene, og sammen sætter vi fokus på, hvad deres barn er optaget af og er i gang med at øve sig i.
Det gode samarbejde kræver åbenhed og engagement fra begge parter, men de professionelle bærer ansvaret for at skabe muligheden for det.
Vi ser det som væsentligt, at forældrene tager kontakt til personalet, hvis der er noget som undrer eller fylder i forhold til deres gang i Havnely.

Forældresamtaler

Vi afholder følgende planlagte forældresamtaler i løbet af barnets tid i Havnely. Opstartssamtaler, trivselssamtaler og afslutningssamtaler ved overgange. Derudover kan vi indkalde forældrene til yderligere samtaler efter behov.
Forældre har altid mulighed for at bede om en samtale ud over de planlagte, hvis de har behov for at drøfte noget, får viden om barnets udvikling eller andet.
Vores forældresamtaler tager udgangspunkt i vækstmodellen, hvor man ser på ”hvad går godt”, ”udfordringer” (hvad man drømmer om for fremtiden), ”muligheder” (hvordan kan vi komme tættere på drømmen) og laver ”aftaler” ud fra mulighederne.
Derudover bruger vi, i overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, et dialog-værktøj fra ”Hjernen & hjertet”, hvor fokus er på barnets trivsel og udvikling set fra henholdsvis institutionens og forældrenes perspektiv.

Overgange

I forbindelse med overgange, både den fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, har vi udarbejdet foldere, som beskriver hvorledes forældrene kan støtte, guide og hjælpe deres barn med at blive klar til det næste skridt i livet.

I hverdagen beskriver vi pædagogiske aktivitetsforløb og projekter, her beskriver/dokumenterer vi hvad vi har gang i og hvorfor.
Til forældremøder holder vi oplæg, viser film og skaber mulighed for dialog mellem personale og forældre og forældre imellem.
Her sætter vi blandt andet fokus på, hvad det vil sige at lære for et barn på 0-6 år. Vi belyser børnenes hverdag ud fra et læringsperspektiv, samt stiller skarpt på hvor den foregår.

Vi er i dialog med forældrene om, hvordan man som forældre kan støtte og guide sit barn til at turde fejle og øve sig.

Samtale typer:

 • Opstartssamtaler

  Det der er vigtig ved opstartssamtalen er at få en fornemmelse af jeres barn og jer som forældre. Hvad der er jeres livsvilkår. 
  Har barnet søskende, er der bedsteforældre?

  Hvilke følelser har I omkring at skulle starte et nyt kapitel med barn i vuggestue / børnehave. 
  Er det første gang eller har I prøvet det før?

  Til alle opstart samtaler deltager den pædagog som skal modtage jeres barn, samt enten souschef eller afdelingsleder.

  Souschef/ afd. leder vil tage referat af samtalen.
  Samt informere om hvordan vi arbejder med sproglig udvikling i Havnely, og hvordan I som forældre vil blive inddraget, hvis det er nødvendigt. AULA og hvilke forventninger vi har til forældrenes brug af det.

   

 • Trivselssamtaler

  Samtalen holdes efter at barnet har været i Havnely i 3 - 5 måneder.

  Formålet med samtalen er at høre jeres oplevelse af opstarten i vuggestue/ børnehave.
  Samt fortælle hvordan vi oplever jeres barn trives i hverdagen og vores samarbejde med jer.

  Inden samtalen vil I modtage en  "Trivselssamtale-folder”, så I kan forberede jer på samtalen og noterer hvad I mener går godt, hvad I oplever har været udfordrende og hvilke muligheder I ser fremadrettet.

  Til trivselssamtalen deltager, som udgangspunkt, den pædagog der afholdt opstartssamtalen. 

 • Overgangssamtaler

  Samtalen holdes ca. 1 måned før barnet skal fra vuggestue til børnehave.

  Formålet med samtalen er at sikre en forsat god udvikling for barnet og skabe så god en overgang for det og jer, som forældre som muligt.

  Inden samtalen skal forældre og personale udfylde en dialog-profil på barnet. 

  Denne tager vi udgangspunkt i til samtalen.

  Vi fokuserer på barnets kompetencer og taler om hvordan vi bedste støtter det i overgangen til det nye kapitel i børnelivet.

  Til samtalen deltager pædagog fra vuggestuen og den pædagog fra børnehaven som skal modtage barnet, samt enten souschef eller afd. leder.

  Hvis barnet kommer fra en anden vuggestue/ dagpleje inviterer vi dem til en overleveringssamtale her i Havnely.

  Skal jeres barn forsætte i børnehave i en anden institution, deltager vi meget gerne i en overleveringssamtale med den nye børnehave.

 • Overgangssamtale til skole.

  Inden skolestart vil der være en overleveringssamtale på 20 min., som distriktsskolen indkalder til.
  Samtalen foregår i Havnely Den tager udgangspunkt i det overgangsmodul der findes i  ”Hjernen og hjertet”. Både forældre og pædagog skal udfylde overgangsmodulet inden samtalen.

  Samtalen er bygget op på en samtaleform, der hedder ”vækstmodellen”. 
  I vil inden samtalen modtage en " folder" med nogle spørgsmål. som I kan forberede jer på inden samtalen.

  Hvis man ikke ønsker, at ens barn skal gå på distriktsskolen, tilbyder vi dog altid en overleverings/afsluttende samtale med forældrene med udgangspunkt i overgangsmodulet i ”Hjernen og hjertet. Forældrene har altid tilladelse til at skabe kontakt til barnets kommende skolen og invitere dem med til samtalen. Samtalen afholdes ca. 1-2 måneder før barnet stopper i Havnely.