Vuggestue

Kl. 6.30-7.30
Serveres der morgenmad i vuggestuen.

Kl. 7.30-8:45
Leger børnene i grupperummene (Perlemuslinger og Hjertemuslinger åbner ved 8 tiden)

KL. 8:45
Har vi samling i de 4 grupper, vi synger sange, læser bøger eller laver bevægelseslege. Som udgangspunkt for samlingen har vi en lille kuffert med konkreter, så sangen, historien eller bevægelserne visualiseres.
Efter samling sidder børnene (Alle dem der kan gå) i kø på badeværelset for at få vasket hænder, de træner faktisk allerede i at vente på tur.

Kl. 9.00
Vi spiser formiddagsmad i grupperne. Børnene har faste pladser og billeder på deres stole, så de lærer hurtigt, hvor de skal sidde. Børnene bliver råbt op og deres billede bliver vist, på tavlen visualiseres det, barnet skal om formiddagen. Børnenes ansigter liver helt op når de ser sig selv eller en af deres venner og navne på de andre børn læres hurtigere.
Alle grupper synger madsang inden der spises.

Fra ca. 9.15 – 11.00
Deler vi muslingerne op.
De mindste samles på en stue, hvor de leger spiser og bliver lagt ud og sove.
De lidt større samles på den anden stue og får historie, synger eller laver motorik. De voksne, der er på stuen, har lagt program for formiddagen. Aktiviteten startes og afsluttes altid ens, så barnet er forberedt på hvad der skal ske og hvornår det er slut.

Tirsdag, onsdag og torsdag er der altid en lille gruppe på tur.  Vi blander børnene og de voksne på tværs af grupperne. Vi tager altid få børn med ud i garderoben samtidig, for at have ro og tid til at lære at tage tøj på. Det er faktisk en lærende aktivitet i sig selv.

Kl: 14:00 Spiser vi eftermiddagsmad.


Om eftermiddagen bestræber vi os på at fremme børnenes læring i børnefællesskaber, at gribe deres egne initiativer i forhold til det der optager dem og sætte ord på deres handlinger. De voksne kommer med yderligere ideer og inspiration til videre udvikling af legen.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, men støtter blidt op, ”skubber på”, hjælper med at sætte ord på, med at komme videre og flytte grænser.
Over hele dagen arbejder vi med gentagelser, genkendelighed og daglige rutiner, så børnene kan genkende og overskue deres hverdag, det giver dem tryghed og plads til at bidrage.

Kl: 16:00 samles vi på Kammuslingestuen, hvor vi er indtil vuggestuen lukker.