Vuggestue


Dagsrytme i vuggestuen:
Børnene er delt op i grupper, som er Blåmuslinger, Kammuslinger og Hjertemuslinger.

Blåmuslingerne og Kammuslingerne har base i hovedbygningen. Hjertemuslingerne har, indtil videre, base i den lille bygning der ligger til højre for indgangen. Grupperne er af forskellig størrelse, da grupperummene varierer i størrelsen.

 

Kl. 6.30-7.00 Serveres der morgenmad i vuggestuen.

Kl. 7.30-8:45 Leger børnene på grupperummene (alle rum åbner ved 8 tiden).

KL. 8:45 Har vi samling i de 3 grupper, vi synger sange, læser bøger eller laver bevægelseslege. Som udgangspunkt for samlingen har vi en lille kuffert med konkreter, så sangen, historien eller bevægelserne visualiseres.

Efter samling sidder børnene (alle dem der kan gå) i kø på badeværelset for at få vasket hænder, de træner faktisk allerede i at vente på tur.

 

Kl. 9.00 Vi spiser formiddagsmad i grupperne. Børnene har faste pladser og billeder på deres stole, så de lærer hurtigt, hvor de skal sidde. Børnene bliver råbt op og deres billede bliver vist, på tavlen visualiseres hvad barnet skal om formiddagen. Børnenes ansigter liver helt op, når de ser sig selv eller en af deres venner og navne på de andre børn læres hurtigere.


Fra ca. 9.15 – 10.45 Deler vi alle børn op i mindre grupper, børnene fordeles i forskellige læringsrum.

De voksne, der er på stuen, har lagt program for formiddagen. Aktiviteten startes og afsluttes altid ens, så barnet er forberedt på hvad der skal ske og hvornår det er slut.  Eksempler på hvad der kan foregå: En gruppe går på legepladsen. En gruppe går på tur. En gruppe leger inde med guidning fra en voksen. En gruppe samles og får historie, synger eller laver motorik.

For de mindste børn er fokus, at de leger, spiser og bliver lagt ud og sove.

Vi tager altid få børn med ud i garderoben samtidig, for at have ro og tid til at lære at tage tøj på. Det er faktisk en lærende aktivitet i sig selv.

 

Fra ca 10:45 – 11:30 Spiser vi frokost

Alle grupper synger madsang inden der spises.

 

Kl. 14.00 Eftermiddagsmad

Om eftermiddagen bestræber vi os på at fremme børnenes læring i børnefællesskaber, at gribe deres egne initiativer i forhold til det der optager dem og sætte ord på deres handlinger. De voksne kommer med yderligere ideer og inspiration til videre udvikling af legen.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau, men støtter blidt op, ”skubber på”, hjælper med at sætte ord på, med at komme videre og flytte grænser.

Over hele dagen arbejder vi med gentagelser, genkendelighed og daglige rutiner, så børnene kan genkende og overskue deres hverdag, det giver dem tryghed og plads til at bidrage.

Ved de mindste vuggestue børn følger vi deres dagsrytme. Så de spiser og sover, når de har behov for det.

Kl. 16:00 - 17:00: Samles vi ved Kammuslingerne hvor vi lukker vuggestuen.