Vores lokale værdier i Havnely

Vi arbejder ud fra Vejle kommunes overordnede værdier beskrevet i politikken " Det er for børn".

Derudover har vi vores egne værdier, som skal komme til udtryk i hverdagen i Havnely.

 

HAVNELYS GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER:


INKLUSION
Vi respekterer forskellige forudsætninger for at deltage i fællesskabet.

RELATIONER
Vi er rollemodeller i alle vores relationer og den voksne har altid ansvaret for relationen.

ANERKENDELSE
At man har værdi i sig selv, bliver set som den man er og bliver mødt i sine følelser.

TRYGHED
Til at være til, til at udvikle sig og turde fejle.