Inklusion i Havnely

   

  Hvad forstår vi ved inklusion i Havnely?

   

  I både børnehave, minigruppe og vuggestue har vi fokus på, at alle børnene er aktive deltagere i fællesskabet og vi bruger vores faglighed i forhold til at skabe optimale rammer for det enkelte barns deltagelse. Oplevelsen af at høre til er et meget centralt begreb i inklusion.

  Vi handler hurtigt når vi iagttager at et barn er i farezonen for at blive ekskluderet socialt i børnegruppen, i voksenstyrede aktiviteter eller i institutionens daglige rutiner.

  Vi ser på barnet med nye øjne. Det er pædagogens opgave at give barnet en opgave og en rolle, så det får en følelse af at være en del af fællesskabet.

  Små børn kan ikke organisere deres liv selv, men når man organiserer samværet, med små grupper af børn, opstår nærvær og gode relationer og den voksne får et godt kendskab til børnenes ressourcer. Børn skal være i trivsel for at der kan ske en udvikling.