Forældresamarbejde

I Havnely vægter vi et godt og tæt forældresamarbejde. Vi lægger vægt på åbenhed, tillid og tryghed forældre og personale imellem.

Det er vigtigt for barnets trivsel, at vi gensidigt informerer hinanden om barnets hverdag i hjem og børnehave.

Barnet har brug for en god start på dagen hver dag! Det er derfor vigtigt at både barnet og den voksne, der henter/bringer får sagt farvel til personalet. Der er måske sket et eller andet i løbet af dagen, som der skal informeres om.

Alle børn i Havnely er tilknyttet en primærpædagog. Primærpædagogen tager så vidt, det er muligt imod barnet, når det begynder i huset. Ligesom det er primærpædagogen, der har forældresamarbejdet omkring barnet.
I Havnely arbejder vi med inklusion, hvilket betyder at vi har en forventning til jer forældre om, at i bakker op om dette arbejde til gavn og glæde for jeres børn.

I kan som forældre forvente:

  • At jeres børn er omgivet af nogle voksne, som vil dem!
  • At der er tryghed, omsorg og forudsigelighed for barnet i hverdagen.
  • At vi ikke udleverer barnet til fremmede uden, der er givet besked herom!
  • At vi vil handle, hvis barnet begynder at ændre adfærd.

Vi forventer:

  • At I som forældre er interesseret i jeres barns udvikling og dagligdag i Havnely.
  • At I informerer os, hvis der opstår/sker en hændelse i familien, som har betydning for barnet eks:
    Sygdom, dødsfald, skilsmisse, misbrug eller bare det at familien venter en lillebror eller søster.
    Det er ting, der kan have stor betydning for barnet, og det kan få barnet til at ændre adfærd.

Vi har udarbejdet  en omsorgsplan for børn og familier, som beskriver hvordan vi, som institution, forhold os til et barn/ en familie er i sorg eller krise. ( se vedhæft)

Derudover har vi udarbejdet en handleplan i forhold til børn, hvis forældre bliver skilt, mens barnet går i Havnely. ( se vedhæft)