Børnehave


Vi arbejder på at skabe en funktionsopdelt børnehave, med elementer af stueopdeling. Dette miks mener vi, er en forudsætning for, at skabe en dynamisk struktur. Give børnene mulighed for at indgå i forskellige fleksible fællesskaber og øve sig i at danne relationer til både voksne og andre børn.

Samtidig vægter vi, at hverdagen er præget af forudsigelighed. Vi mener, at denne forudsigelighed giver børnene tryghed og giver dem ressourcer til at være nysgerrige og udvikle sig i deres omgivelser.
 
Børnene er delt op i 2 grupper, Sørøver og Matroser.
Sørøverne er delt op i nogle farve hold (Rød, Gul og Grøn) – denne hold opdeling bruger vi primært når vi skal spise, så børnene ved hvilket rum de skal sidde i og sammen med hvem.

Matroserne er basisgruppe for vores førskolebørn. Barnet flyttes til denne gruppe, d. 1. august det sidste år det går i Havnely.

Fra 12. august 2019, har vi fast tilknyttet en "Naturbus" til børnehaven, den indgår som et rullende rum i børnehaven. Hver dag mellem 9:00 - 14:30 er der en gruppe børn og voksne ude af huset.

Matrosgruppe er fast ude af huset mandag og tirsdag, resten af ugen er det blandede grupper af børn, der har turdage.

3 dage om ugen har børnene aktiviteter sammen med deres spise hold og 2 dage har de aktiviteter på tværs. Det betyder, at børnene vil opleve flere muligheder for at indgå i fleksible fællesskaber og være sammen med vennerne på tværs i huset.

Samtidig har vi som regel et overordnet tema i børnehaven, som alle aktiviteterne relaterer til.


Kort beskrivelse af vores struktur:

Kl.7.00-9.00
Leg på tværs i Krabbestedet, Sørøverskibet og Blækhuset.


Klokken 8.00 åbner vi de sidste rum, Tangloppen og Konkylien.


Kl. 9:00: tager Matroserne/ udegruppen afsted med " Naturbussen". De spiser formiddagsmad i bussen.

Kl. 9.00
Samles børnene til formiddagsmad. Alle børn har faste pladser. Vi råber børnene op, derefter benytter vi os af tavle til at visualisere dagen i dag; dag, dato, måned, år, årstid og vejret. Derefter præsenteres formiddags maden af et barn. Vi spiser og vægter dialogen ved bordet.
Efter at have spist informeres børnene om hvad de skal lave om formiddagen. Vi understøtter det vi fortæller, ved at tegne på vores tavler.


Kl. 9:30 – 11:15
Laver vi aktiviteter, enten sammen med spiseholdet eller på tværs af holdene.

Kl. 11:30
Samles vi i spisehold og sætter vi os til bordet, hvor et barn stiller sig op og præsentere maden. Vi øser alle op på vores tallerken. Vi synger værsgo sang. Derefter stiller vi vores visuelle ure på 5 min, hvor der skal være ro. Når uret bipper må vi snakke sammen igen. Vi vægter dialogen med hinanden, selvstændighed i at smøre og skære sin mad og at hjælpe hinanden ved at sende maden rundt.
Efter frokost går vi på legepladsen.

Kl. 14.00
Spiser  vi eftermiddags mad. Maden præsenteres af et barn.
Efter maden har vi 5-6 aktiviteter, som det enkelte barn kan vælge imellem. Dette gøres igen på vores tavle, hvor vi har billeder af de aktiviteter de kan vælge. Når legen starter, sætter vi det visuelle ur på 20 min., som betyder at børnene skal blive i den valgte aktivitet i 20 min.

Kl:14:30 Matroser/ udegruppe er tilbage efter tur med bussen.

Efter 14.30
Leg på kryds og tværs.


Vi har valgt, at bruge det visuelle ur i vores pædagogik, da vi mener, at det er vores ansvar at skabe de optimale rammer for at børnene udvikler evnen til fordybelse. Vores ur bruger vi kun i den første aktivitet om eftermiddagen, da vi oplever, at det gør at børnene er kommet godt i gang med deres leg og tager denne ro og fordybelse med sig videre i den næste leg.

Tanken bag at sætte uret de første 5 min. af vores frokost er, at det giver børnene mulighed for ro og skal ikke forholde sig til andet end at komme godt i gang med at spise. Vi oplever at disse stille 5 minutter smitter af på resten af måltidet. Vi ser det som vores ansvar at give børnene mulighed for denne ro og mulighed for at koncentrere sig om at komme i gang med at spise deres hovedmåltid i børnehaven.

Vi bruger tavler i hverdagen til at visualisere ved hjælp af tegninger og billeder. Dette gør vi fordi børnene har brug for visuelle støtte til at forstå sproget. Det giver børnene mulighed for at udvikle sproget ved at dette understøttes af billeder. Vi oplever også at børnenes evne til at koncentrere sig forbedres, når sproget understøttes at billeder og tegninger.

Vi vægter vores struktur meget højt, da vi mener at rammerne er utrolige vigtige for børns mulighed for at udvikle sig. Når børnene har denne forudsigelighed kan de bruge deres ressourcer på at danne sociale relationer, være nysgerrige på deres verden og udforske den. Det giver også de voksne mulighed for at være til stede ved børnene og være spontane sammen med børnene, da vi mener at strukturen frigiver ressourcer både hos børn og voksne.

I Day Care systemet vil i kunne få informationer om aktiviteter og ture.

De mindste børnehavebørn som sover til middag, puttes efter frokost og alle de andre børn kommer på legepladsen.

Det er vigtigt at barnet har skiftetøj på deres rum og tøj og fodtøj med efter vejret.!!

Der er legetøjsdag hver mandag i børnehaven. Her må børnene have et stykke legetøj med hjemmefra.

Husk at komme på stuen og sige godmorgen til en voksen, når I kommer med barnet.

Børnene skal være her senest kl. 9.00, så de er med til at starte dagen.