Børnehave

Vi arbejder på at blive en funktionsopdelt børnehave med elementer af gruppeopdeling.
Børnene er delt op i 2 grupper, Sørøver og Matroser.

Sørøverne har base på 1. sal i Havnely.

Sørøverne er delt op i nogle farve hold (Rød, Gul og Grøn) – denne hold opdeling bruger vi primært når vi skal spise, så børnene ved hvilket rum de skal sidde i og sammen med hvem.

Matroserne er basisgruppe for vores førskolebørn. Barnet hører til den gruppe det sidste år, det går i børnehave.

Derudover laver vi aktiviteter på kryds og tværs – det betyder at børnene vil opleve flere muligheder for at indgå i forskellige børnefællesskaber og har mulighed for at være sammen med vennerne på tværs i huset.

De voksne vil lave aktiviteter med forskelligt indhold, men også med både små og store grupper af børn.
Vi laver ugeplaner hvor vi har fordelt voksne og børn på inde/ ude- aktiviteter, turdage og læringsrum. Samtidig har vi som regel et overordnet tema (f.eks. Naturen) som alle aktiviteter så relaterer til.

I børnehaven vægter vi, at hverdagen er præget af forudsigelighed. Vi mener, at denne forudsigelighed giver børnene tryghed og giver dem ressourcer til at være nysgerrige og udvikle sig i deres omgivelser.

Kort beskrivelse af vores struktur:

Kl. 6.30-7.00 Serveres der morgenmad i vuggestuen.

Kl. 7.00 åbner børnehaven, så kommer I efter kl: 7:00, afleveres jeres barn i børnehaven.

Kl.7.00-9.00 Leg på tværs.

Kl. 9.00 Samles hver spisehold i det rum hvor de spiser. Alle børn har faste pladser. Vi råber børnene op, derefter benytter vi os af tavle til at visualisere dagen i dag; dag, dato, måned, år, årstid og vejret. Derefter præsenteres formiddagsmaden af et barn. Vi spiser og vægter dialogen ved bordet.

Efter at have spist informeres børnene om hvad de skal lave om formiddagen. Vi understøtter det vi fortæller, ved at visualisere det på vores tavler.

 

Kl. 9.30 Aktiviteter på tværs.

Kl. 11.30 Sætter vi os til bordet, hvor et barn stiller sig op og præsentere maden. Vi øser alle op på vores tallerken. Vi synger værsgo sang. Derefter stiller vi vores visuelle ure på 5 min, hvor der skal være ro. Når uret bipper må vi snakke sammen igen. Vi vægter dialogen med hinanden, selvstændighed i at smøre og skære sin mad og at hjælpe hinanden ved at sende maden rundt.

Efter frokost går vi på legepladsen. De mindste har også mulighed for en middagslur.

Kl. 14.00 Hver spisehold spiser eftermiddags mad. Maden præsenteres af et barn.

Efter maden har vi 5-6 aktiviteter, som det enkelte barn kan vælge imellem. Dette gøres igen på vores tavle, hvor vi har billeder af de aktiviteter de kan vælge. Når legen starter, sætter vi det visuelle ur på 20 min., som betyder at børnene skal blive i den valgte aktivitet i 20 min.


Efter 14.30 Leg på tværs af hold.

Vi har valgt at bruge det visuelle ur i vores pædagogik, da vi mener, at det er vores ansvar at skabe de optimale rammer for at børnene udvikler evnen til fordybelse. Vores ur bruger vi kun i den første aktivitet om eftermiddagen, da vi oplever, at det gør at børnene er kommet godt i gang med deres leg og tager denne ro og fordybelse med sig videre i den næste leg.

Tanken bag at sætte uret de første 5 min. af vores frokost er, at det giver børnene mulighed for ro og skal ikke forholde sig til andet end at komme godt i gang med at spise. Vi oplever at disse stille 5 minutter smitter af på resten af måltidet. Vi ser det som vores ansvar at give børnene mulighed for denne ro og mulighed for at koncentrere sig om at komme i gang med at spise deres hovedmåltid i børnehaven.

Vi bruger tavler i hverdagen til at visualisere ved hjælp af tegninger og billeder. Dette gør vi fordi børnene har brug for visuelle støtte til at forstå sproget. Det giver børnene mulighed for at udvikle sproget ved at dette understøttes af billeder. Vi oplever også at børnenes evne til at koncentrere sig forbedres, når sproget understøttes at billeder og tegninger.

Vi vægter vores struktur meget højt, da vi mener at rammerne er utrolige vigtige for børns mulighed for at udvikle sig. Når børnene har denne forudsigelighed kan de bruge deres ressourcer på at danne sociale relationer, være nysgerrige på deres verden og udforske den. Det giver også de voksne mulighed for at være til stede ved børnene og være spontane sammen med børnene, da vi mener at strukturen frigiver ressourcer både hos børn og voksne.

I Daycare systemet vil i kunne få informationer om aktiviteter og ture.

Det er vigtigt at barnet har skiftetøj på deres rum og tøj og fodtøj med efter vejret.!!

Husk at komme på stuen og sige godmorgen til en voksen, når I kommer med barnet. Og sige farvel til en voksen, når I henter jeres barn.

Børnene skal helst være her senest kl. 9.00, så de er med til at starte dagen.