Samtaler

Vi tilbyder altid en opstartssamtale med jer forældre, hvor vi kan fortælle lidt om Havnely, og I kan få lejlighed til at fortælle lidt om jer og jeres barn.

Efter de første tre måneder i Havnely tilbyder vi en samtale, hvor vi kan fortælle om hvordan barnet trives, og hvor I har lejlighed til at komme med kommentarer, ris og ros efter jeres første måneder i Havnely.
Vi har en overleveringssamtale, når barnet går fra vuggestue til børnehave. Her deltager barnets primærpædagoger fra hver afdeling.


Vi tilbyder altid en samtale inden skolestart.
Som udgangspunkt for 3 måneders samtalerne i vuggestuen, 3 års samtalerne (Overleverings samtaler) og den afsluttende skolesamtale bruger vi en dialogprofil, hvor I og kontaktpædagogen hver især skal besvare nogle spørgsmål. Besvarelserne illustreres i et læringshjul, så man kan sammenligne jeres og primærpædagogens vurdering af barnet i forhold til de 6 læreplanstemaer.

Vi vil selvfølgelig hver dag have en dialog med jer når barnet hentes og bringes, ligesom vi altid vil komme til jer, hvis der er ting vi gerne vil drøfte. Vi håber også, at I vil bruge os. Vi står altid til rådighed og vægter samarbejdet med jer meget højt! På den måde kan vi give jeres barn den bedste hverdag i institutionen.

Se også "Overgange i Havnely" under punktet "Den gode overgang" her på hjemmesiden.