Pædagogiske metoder

Marte Meo

Vi arbejder ud fra Marte Meo metoden. Her fokuseres på de gode ting ved barnet, og der arbejdes ud fra følgende nøgleord:

 • Se barnet
 • Følg barnet
 • Benævn barnets følelser
 • Benævn barnets initiativer
 • Benævn barnets navn
 • Vent på barnets initiativ

Vi vil til tider bruge videokameraet som et vigtigt redskab i dagligdagen. Det er et centralt element i arbejdet med Marte Meo metoden. På videoen kan pædagogen / forældrene se, hvad barnet handler positivt på, og derved kan vi som voksne stille skarpt på at give barnet / børnene mere af dette i hverdagen. Vi ønsker via Marte Meo metoden og vores pædagogik at komme omkring hele barnet ved at give det selvværd og en følelse af at være værdifuld.

ICDP


ICDP er en forkortelse af international Child development program. Programmet er et hverdagsprogram - et værktøj! Programmet læner sig meget op af Marte Meo metoden og er også udviklet på baggrund af blandt andet Marte Meo.

Pædagogiske metoder fortsat:
ICDP Metoden bygger på 8 samspilstemaer som er:

 • At vise positive følelser og glæde for barnet
 • At justere sig i forhold til barnet og følge barnets udspil/initiativer
 • At tale til barnet om ting barnet er optaget af, og prøve at få en samtale i gang
 • At give påskønnelse og anerkendelse til det barnet klarer at gøre.
 • At hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed, således at der sker en fælles oplevelse af ting i omgivelserne
 • At give mening til barnets oplevelser og omverdenen ved at beskrive det, der opleves og ved at vise følelser og entusiasme
 • At ud dybe og forklare de fælles oplevelser
 • Guide barnet ved at lede og ved at vise positive alternativer og ved fælles planlægning. %