Pædagogisk læreplan for Havnely 2020

Baggrund for og indhold af læreplaner.

Alle dagtilbud skal inden årsskiftet 20/21 have udarbejdet en ny pædagogisk læreplan for institutionen, dette er vedtaget i forbindelse med den nye dagtilbudslov der kom i 2018.

I Havnely har processen været i gang siden efteråret 2018 og her i juli måned 2020 er vi så blevet færdig med vores " Pædagogisk læreplan for Havnely"

I planen er vores pædagogiske grundlag beskrevet. Det indeholder blandt andet vores værdier, lege/læringssyn, "øve-kultur", forældresamarbejde, fysiske lege/lærings-rum og tiltag for børn i udsatte positioner.
Der er også beskrevet mål, samt stikord om, hvordan vi vil arbejde indenfor hvert af de 6 læreplanstemaer. Således at grundlaget afspejles i alt vi arbejder med i Havnely. 

Desuden indeholder vores læreplanen en beskrivelse af, hvordan vi evaluerer og dokumenterer i Havnely.

I og vi er med til at skabe og påvirke en udvikling, der går fra vuggestuens ga-ga, krybe, kravle og blive madet til et skoleparat barn, der løber, stiller uendelige spørgsmål, tegner, cykler og har venskaber.
Perioden fra 0-6 år er den årrække, hvor mennesket udvikler sig og lærer allermest. Derfor kan vi med stolthed se på barnet og det stykke arbejde vi gør sammen.

Arbejde med læring er en evig proces, og derfor er vores læreplan et dynamisk redskab, som vil blive evalueret hvert andet år i samarbejde med personale og forældrebestyrelse. Men der kan ske justeringer på baggrund af de del evalueringer der sker i løbet af et år.