Læreplaner

Baggrund for og indhold af læreplaner.

Alle dagtilbud i Vejle kommune arbejder i øjeblikket med at udarbejde en " Ny styrket læreplan for institutionen", vedtaget i forbindelse med den nye dagtilbudslov der kom i 2018.

Læreplanen skal være færdig i foråret 2020.
Efter sommerferien vil du kunne læse om hvor langt vi er under punktet på " Arbejdet med "Den nye styrkede læreplan" i Havnely".

Indtil videre arbejder vi ud fra de gamle beskrivelser vi har.


Alle dagtilbud skal arbejde med læreplaner, dette er klargjort i serviceloven i 2003. Læreplanerne skal indeholde følgende 6 temaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og natur fænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanerne skal indeholde et børnemiljø perspektiv og skitsere tiltag i forhold til børn med særlige behov. Børn med særlige behov vil altid have en stor plads i Havnely, da vi har vores specialgruppe Piraterne, der har en stor viden om disse børn. Derudover vil vi altid tilpasse vores ressourcer, så børn med specifikke vanskeligheder får ekstra hjælp. Desuden indeholder vores læreplaner bud på, hvordan vi evaluerer og dokumenterer i Havnely.

Læreplaner og vores hverdag.
Dagligdagen i Havnely og i hjemmet er det klare element i vores læreplaner, det er summen af mange små ting, der skaber udvikling. Vores læreplaner indeholder derfor mål for de enkelte temaer, og en lille perlerække af små ting vi gør for at nå målene.

I og vi er med til at skabe og påvirke en udvikling, der går fra vuggestuens ga-ga, krybe, kravle og blive madet til et skoleparat barn, der løber, stiller uendelige spørgsmål, tegner, cykler og har venskaber.

Perioden fra 0-6 år er den årrække, hvor mennesket udvikler sig og lærer allermest. Derfor kan vi med stolthed se på barnet og det stykke arbejde vi gør sammen.

Arbejde med læring er en evig proces, og derfor vil vores læreplaner blive evalueret årligt i samarbejde med personale og forældrebestyrelse.