Den gode overgang

Under dette punkt kan du, udover Vejle kommunes overordnede politik om overgange, også læse om hvordan vi arbejder med overgange i Havnely, både internt og når barnet starter i Havnely eller forlader Havnely.